වැඩකට නැති පොත

ආදරණීය සැප්තැම්බරය . . . සුදුපාට ඩිමයිකොළ උඩ කළුපාට අච්චු අකුරු පීර පීර ‘රස’ හොයපු මාසෙ. හැමදෙයක්ම වගේ ‘රස’ කියන එකත් වෙනස්වෙලා. දැන් අපි ‘රස’ බලන්නේ ‘පොසිට්ව්’ වෙලාද? නැද්ද? කියලා දැනගන්න පෙර පරීක්ෂණයක් විදියට. ‘පොසිටිව්’ . . . ඒක අනිත් එක. ඩේල් කානගීගේ, නැපෝලියන් හිල්ගේ, නොයෙල් විට්ටර්කර්ගේ, ලාල් ප්‍රේමනාත් ද මැල්ගේ පොත් කියවද්දි දැනුණු ‘පොසිටිව්’ වෙනඑකයි, දැන් දැනෙන ‘පොසිටිව්’ වෙනඑකයි අහසයි පොළොවයි වගේ නේද?

ඇත්ත . . . අනාගතය අනාවැකියක්. ඒත් ඇත්තටම අතීතය ආස්වාදයක්. ඒ අතීතය පුරාවට ‘පොසිටිව්’ මිනිස්සු එක්ක බෙදාගත්ත ‘රස’, පතඅට එකට හින්දලා පුංචි කුප්පියකට දැම්මා. ඒකේ නම ‘වැඩකට නැති පොත’. නම කොහොම වුනත් පාවිච්චි කරපු අය නම් කිව්වේ බෙහෙත ප්‍රත්‍යක්ෂයි කියලා. පොත් සාප්පුවට යන්න බැරිවුණොත් e පොතක් විදියට හරි කියවන්න. මොකද ජීවිතේ අමාරුම දවස්වලදි වුනත් ‘රස’ කියන දේ අපව උත්තේජනය කරවනවා. ‘වැඩකට නැති පොතේ’ ‘රස’ ඩිංග පී.සී.ආර්. රිපෝට් එකෙන් ඇරෙන්න අනෙක් හැමදේකින්ම ඔබව ‘පොසිටිව්’ කරයි.

මම
සංඛ අමර්ජිත්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *