වැඩකට නැති පොත

ආදරණීය සැප්තැම්බරය . . . සුදුපාට ඩිමයිකොළ උඩ කළුපාට අච්චු අකුරු පීර පීර ‘රස’ හොයපු මාසෙ. හැමදෙයක්ම වගේ ‘රස’ කියන එකත් වෙනස්වෙලා. දැන් අපි...

මාතා

මාතා කියන්නේ හුඟක් අහිංසක ගෑනු ළමයෙක්. හැබැයි මේ අහිංසකයි කියන වචනෙට ගෑනු ළමයෙක් උපතින්ම අරන් එන ධෛර්යයයි, එයා ළඟ තියෙන නිර්භීතබවයි යටවෙන්නේ නෑ. මොනතරම්...