මකරන්ද දඩයම

කුඩාකල සිටම මා අවට සිදුවන විවිධාකාර සිදුවීම් සහ හමුවන විවිධ චරිත තුළ යම්යම් විශේෂිත වූ ලක්ෂණ හෝ ගුණාංග කෙරෙහි වෙනස් ආකාරයකින් බැලීම මගේ පුරුද්දකි....

නස්රුදින් ගැන

නස්රුදින්ගේ කතාවල හරිම පුදුම ගුණයක් තියෙනවා. එක කතාවක් අහපු කෙනකුට තවත් කතාවක් අහන්න හිතෙනවා. ඒ වගේ තව කතාවක් අහන කෙනකු එක්වරම හිනා වෙනවා. තවත්...

බේරේ ගෙදර සිට

සෑම  කෙනෙක්ම තම ජීවිත කතාව ලිවීමට උත්සහ ගන්නා මෙවැනි යුගයක මට අවශ්‍ය වූයේ පුවත්පත් කලාවේදිනියක් මුහුණ දෙන ප්‍රශ්න පාඨකයාට ඉදිරිපත් කිරීම පමණි . ඒ...