මකරන්ද දඩයම

“ජීවිතයක් විසින් තම නොනිමි ආශාවන් ඉටුකර ගනිමින් තිබියදී, මහ සයුර වැලපෙමින් වෙරළට සිය වේදනාව නොනවත්වාම පවසමින් සිටියේය.“ කංචනා කුමාරි දොඩංගොඩ විසින් රචිත මිනිස් හැඟීම්...

බේරේ ගෙදර සිට

“පත්තරේක නමේ ගැඹුරක් තියෙන්න ඕනි. සංවර බවක් තියෙන්න ඕනි. තරුණි දෙන්න කියලා කොහොමද ඉල්ලන්නේ? ජරා පත්තරයක් කියල මිනිස්සු හිතාවි.“ ශ්‍රී ලාංකේය මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රය තුළ...